Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Formació ABB. Joan Frances de l'empresa INNOVA IT. Programació d'autòmats programables ABB sota plataforma Codesys. Lenguatges de programació segons IES 61131-3 Entorn de programació ABB Control Builder Plus PLC ABB AC500_PM554

Formació Autòmats programables ABB

l'Institut Palau Ausit i l'empresa ABB  dintre de l'acord de col·laboració genera,l ha realitzat una acció específica dins del marc de la Formació Professional DUAL que el nostre institut porta a terme en el cicle formatiu de grau superior de Mecatrònica Industrial, aquesta acció ha estat la incorporació del seus productes d'automatització i control industrial en un dels projectes que els alumnes han de desenvolupar.

Com a conseqüència d'aquest acord i de la donació d'uns equips, Joan Francés de l'empresa INNOVA IT, com a empresa encarregada de gran part de la formació d'equips d'automatització fabricats per ABB, com autòmats programables, sistemas de supervisió, dirvers per al control de motors i xarxes de comunicacion,entre altres, ha estat l'encarregat de realitzar un curs de formació a on han assistit un grup de professors tant del cicle de Mecatrònica Industrial com del cicle d'Automatització i robòtica industrial així com alumnes.

El curs tenia com a principal objectiu, el de iniciar als assistents al coneixement de l'entorn de programació ABB Control Builder Plus així com la configuració, programació i comunicació amb el PLC d'ABB.

Els continguts tractats durant el temps de formació és el següent:

  • Coneixement bàsicde l'entorn de programació.
  • Configuració del hardware.
  • Programació bàsica del PLC basat amb el motor CoDeSys.
  • Funcionament del simulador integrat.
  • Actualització del firmware del PLC.
  • Comunicació entre el PLC i  l'ordinador.

Palau Ausit Logo