Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Tècnic/a superior en Automoció
[CFGS de Transport i Manteniment de Vehicles]

Relació de mòduls professionals

 • Sistemes elèctrics i de seguretat i de confort.
 • Sistemes de transmissió de força i trens de rodatge.
 • Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
 • Elements amovibles i fixos no estructurals.
 • Tractament i recobriment de superfícies.
 • Estructures de vehicle.
 • Gestió i logística del manteniment de vehicles.
 • Tècniques de comunicació i de relacions.
 • Projecte en automoció.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

Accés

 • Amb el Batxillerat aprovat.
 • Amb la FP II o COU superats.
 • Amb la superació de la prova d'accés a cicles de grau superior.
 • Tallers de reparació de vehicles
 • Companyies d'assegurances.
 • Inspecció Tècnica de vehicles (ITV).
 • Empreses de fabricació i muntatge de carrosseries i equips.

Continuïtat d'estudis.

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • Ensenyament Universitari amb accés directe i amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

Característiques del cicles formatiu

Formació professional específica que qualifica per executar les tasques pròpies de la professió.

Continguts

Assignatures teòrico-pràctiques que es cursen en el centre educatiu.

416 horas Formació en els centres de treball (FCT), mitjançant un conveni que subscriuen l'escola i l'empresa.

 • Durada: 2 cursos acadèmics. (2000 hores)
 • Titulació: Tècnic/a superior en Automoció.
 

Per què aquest cicle?

Perquè et formaràs com a tècnic per a poder treballar de:

 • Tècnic receptor / reparador de vehicles.
 • Encarregat de taller o de seccions.
 • Perit taxador de vehicles.
 • Encarregat de estacions ITV.

On treballaràs?

 • Tallers de reparació de vehicles
 • Companyies d’assegurances.
 • Empreses dedicades a la inspecció tècnica de vehicles
 • Empreses de fabricació i muntatge de carrosseries i equips.

Només si estudies aquest cicle formatiu al nostre institut obtindràs altres avantatges com:

 • Realitzar la formació en espais amb equipaments similars als utilitzats actualment en la indústria.
 • Rebre xerrades d’empreses i realitzar visites a empreses i fires del sector.
 • Conveni amb el Gremi de tallers d’automoció.

Video promocional d'FP: L'automoció a l'Institut Palau Ausit. 

Documents relacionats

DescarregarVeure
Full informatiu CFGS Automoció

Palau Ausit Logo