Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Batxillerat

A més dels ensenyaments obligatoris, l'IES Palau Ausit ofereix estudis de Batxillerat en les modalitats de Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, Batxillerat de Ciències de la Naturalesa i de la Salut i Batxillerat Tecnològic.

Currículum

El currículum de Batxillerat es composa d'un seguit de Matèries comunes a totes les modalitats (llengua catalana, castellana i anglesa, filosofia, història i educació física) i d'una sèrie de Matèries de Modalitat, específiques de la modalitat escollida.

El currículum es completa amb Matèries optatives, de lliure elecció, i amb la realització del Treball de Recerca, un treball d'investigació sobre un tema a escollir segons els interessos l'alumne, per a l'elaboració del qual comptarà en tot moment amb el suport d'un professor-tutor.

Horari i requisits

El Batxillerat té una durada de dos cursos i s'imparteix en horari de matins, sense cap tarda. Per a poder cursar el Batxillerat cal estar en possessió del títol de Graduat d'ESO.

Accés a la universitat

Al final de segon curs, i després de les classes de preparació, els alumnes que han obtingut el títol de Batxillerat tenen l'opció de presentar-se a les proves de Selectivitat (PAAU) per tal d'accedir a la carrera universitària que vulguin estudiar.

Amb un altíssim percentatge d'aprovats en les darreres promocions, el nostre centre és dels que millor poden garantir l'èxit a la Selectivitat. El nostre Departament d'Orientació, a més, assessora a l'alumne en la tria de seva carrera universitària, d'acord amb les seves inclinacions i aptituds.

Accés a cicles formatius de grau superior

Els alumnes que no desitgin examinar-se de Selectivitat i cursar estudis universitaris poden també, amb el títol de Batxillerat, accedir als Cicles Formatius de Grau Superior com a via alternativa que, un cop completada, permet tant l'accés a la universitat com al món laboral. Al mateix IES Palau Ausit podran cursar diversos Cicles Formatius de Grau Superior.

Palau Ausit Logo