Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Tècnic/a en Electromecànica de vehicles Automòbils

​​La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d'automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Relació de mòduls professionals.
Denominació Denominació
M1: Motors M8: Mecanitzat bàsic
M2: Sistemes auxiliars de motors M9: Formació i Orientació Laboral
M3: Circuits de fluids, suspensió i direcció M10: Empresa, iniciativa emprenedora
M4: Sistemes de  transmissió i frenada M11: Anglès tècnic
M5: Sistemes càrrega, arrancada i motors elèctrics M12: Síntesi
M6: Circuits elèctrics auxiliars  del vehicle M13: Formació en centres de treball
M7: Sistemes de seguretat i confortabilitat  

Característiques del cicles formatiu.

Formació professional específica que qualifica per executar les tasques pròpies de la professió.

Continguts:

 • Assignatures teòrico-pràctiques que es cursen en el centre educatiu.
 • Formació en els centres de treball (FCT), mitjançant un conveni que subscriuen l'escola i l'empresa.

Durada: 2 cursos acadèmics (2000 hores).

Titulació: Tècnic/a en electromecànica de vehicles automòbils.

foto2.jpg

foto3.jpg

foto1.jpg

Accés:

 • Alumnes amb el graduat en ESO.
 • Alumnes sense titulació a través dels PGS (Programes de Garantia Social).
 • Mitjançant la prova d'accés.

Continuïtat d'estudis

 • Accés a altres cicles formatius de grau mitjà per adquirir una formació complementària.
 • Accés al Batxillerat.
 • Accés a un CFGS un cop superat el Batxillerat, aplicant les convalidacions adients.
 • Accés a un CFGS, un cop superada la prova d'accés.

Perquè aquest cicle?.

Per què et formaràs com a tècnic per a poder treballar de:

 • Mecànic – Electricista d’automòbils.
 • Mecànic – Electricista de motocicletes.
 • Mecànic – Electricista de maquinaria agrícola i d’obres públiques.
 • Instal·lador d’accessoris.

On treballaràs?

 • Tallers de reparació d’automòbils.
 • Tallers de reparació de motocicletes.
 • Tallers de reparació de maquinaria agrícola i obres públiques
 • Tallers de instal·lació d’accessoris.

Només si estudies aquest cicle formatiu al nostre institut obtindràs altres avantatges com:

 • Realitzar la formació en espais amb equipaments similars als utilitzats actualment en la indústria.
 • Rebre xerrades d’empreses i realitzar visites a empreses i fires del sector.
 • Gaudir d’un conveni amb el Gremi de tallers d’automoció.

Documents relacionats

DescarregarVeure
Full informatiu CFGM Electromecànica de vehicles automòbils

Palau Ausit Logo