Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Informació general

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic de l'experiència laboral

Noves mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional

Les mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional tenen per finalitat:

  • Millorar la formació al llarg de la vida.
  • Possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals de les persones interesades.
  • Millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.

 

Aquestes mesures i actuacions es refereixen a la formació professional inicial i són independents dels processos d'acreditació de competències.

Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu


 

S'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d'assessorament.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats.

Aquest servei té un preu públic de 60 € si es fa en centres públics del Departament d'Ensenyament. Els centres d'altres titularitats han d'establir un preu i fer-ho públic.

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

 

S'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.


Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

Els imports en centres públics del Departament d'Ensenyament són: 

  • Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €
  • Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €


Els centres d'altres titularitats han d'establir un preu i fer-ho públic.

 

​​Servei d'assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials a l'Institut Palau Ausit.

+INFORMACIÓ

Palau Ausit Logo