Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Missió de l'Institut Palau Ausit

La missió de l’Institut Palau Ausit és:

 • Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes, en cooperació amb les famílies, en l’adquisició de les competències bàsiques i professionals establertes per les diferents etapes del sistema educatiu.
 • Cooperar amb les famílies, en tot el seu procés de formació.
 • Fomentar la seva incorporació a la vida acadèmica i professional en les millors condicions de competència.
 • Promoure una educació en valors cap a l’educació ambiental, el respecte, la tolerància i solidaritat en tots els aspectes del treball.

Visió de l'Institut Palau Ausit

L’Institut Palau Ausit vol ser un centre públic que vetlli per la qualitat i millora contínua dels seus serveis educatius per tal de respondre a les expectatives de les persones implicades.


Política de la Qualitat

La Direcció de l’ Institut Palau Ausit conscient de la incidència que té l’aplicació del model de gestió basat en la Norma ISO 9001-2015, en la seva eficàcia operativa, assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat a fi de satisfer les expectatives dels seus grups d’interès i necessitats educatives dels seus alumnes, en el marc de la missió la visiódel Centre i d’acord al seu projecte educatiu amb el compromís de complir els requisits legals i reglamentaris el qual contempla com a referents: • Referent PQ 1: La dimensió personal de l’alumnat, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.
 • Referent PQ 2: La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills i filles.
 • Referent PQ 3: La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’administració i serveis, empreses, universitats i institucions.
 • Referent PQ 4. La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i el desenvolupament de la societat.
 • Referent PQ 5: L’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l’administració educativa.
 • Referent PQ 6: Aquest compromís afecta a tots els nivells organitzatius del centre, establint-hi accions perquè sigui entesa, mantinguda i assumida per tots els seus membres, col·laborant- hi activament en el seu desenvolupament.
 • els nostres estàndards


Palau Ausit Logo